Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp sử dụng số điện thoại 0936669163

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại 19-6 Hưng Thịnh
Địa chỉ: Số nhà 051, Tổ 13, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
Address: No 051, Civil Group 13, Hop Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Mã số thuế:

4800896826

 Điện thoại:

0936669163

Người đại diện:

Hà Xuân Trường

Đ/chỉ:

Số nhà 051, Tổ 13, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Ngày thành lập: 2 - 8 - 2016