Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

0905848027: Nguyễn Thị Ngọc Liên - Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Quảng Cáo Bình An Phát

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Quảng Cáo Bình An Phát
Địa chỉ: 51 Tây Trì Nhơn, Phường Phú Thượng , Thành phố Huế , Thừa Thiên - Huế
Address: 51 Tay Tri Nhon, Phu Thuong Ward, Hue City, Thua Thien, Hue Province
Mã số thuế:

3301711806

 Điện thoại:

0905848027

Người đại diện:

Nguyễn Thị Ngọc Liên

Đ/chỉ:

51 Tây Trì Nhơn, Phường Phú Thượng, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 12/05/2022