Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

0888024911: Nguyễn Văn Tân - Công Ty TNHH Giải Pháp Golaco Việt Nam

Công Ty TNHH Giải Pháp Golaco Việt Nam
Địa chỉ: Số nhà 5A3 Tổ 6, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 5a3 Civil Group 6, Nguyen Van Linh Street, Phuc Dong Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Mã số thuế:

0110235371

 Điện thoại:

0888024911

Người đại diện:

Nguyễn Văn Tân

Đ/chỉ:

Thôn Thanh Huệ, Xã Đức Hoà, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023