Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp sử dụng số điện thoại 02432038959

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch V-Journeys
Địa chỉ: Số 8, ngách 5, ngõ 28 Dương Khuê, Phường Mai Dịch , Quận Cầu Giấy , Hà Nội
Address: No 8, Alley 5, 28 Duong Khue Lane, Mai Dich Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Mã số thuế:

0110237361

 Điện thoại:

02432038959

Người đại diện:

Đặng Thị Lan Hương

Đ/chỉ:

Số 8, ngõ 28/5 Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Truyền Thông Văn Hóa V-Girls
Địa chỉ: Số 8, ngách 5, ngõ 28 Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address: No 8, Alley 5, 28 Duong Khue Lane, Mai Dich Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Mã số thuế:

0110219034

 Điện thoại:

02432038959

Người đại diện:

Nguyễn Khánh Uyên

Đ/chỉ:

Số 8, ngách 5, ngõ 28 Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 30 - 12 - 2022