Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phước Kiển- Huyện Nhà Bè- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Phước Kiển- Huyện Nhà Bè- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 2,262 Doanh nghiệp tại Xã Phước Kiển- Huyện Nhà Bè- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Tư Vấn & Giáo Dục Sam Sam
Mã số thuế:

0318302316

Địa chỉ: Nhà thương mại dịch vụ số 1.3 Khu B3 thuộc Khu nhà ở xã Phướ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Nha Thuong Mai Dich Vu So 1.3 Khu B3 Thuoc Khu Nha O, Phuo Commune, Phuoc Kien Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 6 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Xây Dựng Thiết Kế Dhcons
Mã số thuế:

0318292266

 Điện thoại:

02037313080

Địa chỉ: 1288/7A, đường Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1288/7a, Le Van Luong Street, Phuoc Kien Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 2 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp