Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Nhà Bè- Huyện Nhà Bè- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thị trấn Nhà Bè- Huyện Nhà Bè- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 1,288 Doanh nghiệp tại Thị trấn Nhà Bè- Huyện Nhà Bè- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ FDN Sài Gòn
Mã số thuế:

0317747626

Địa chỉ: 2221/10 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 7, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 2221/10 Huynh Tan Phat, Quarter 7, Nha Be Town, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cảnh Tường
Mã số thuế:

0317740973

Địa chỉ: 1806/109/10/20 Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 1806/109/10/20 Huynh Tan Phat, Nha Be Town, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (Landscape care and maintenance service activities)

Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Thắng Việt
Mã số thuế:

0317731312

Địa chỉ: 1979/8/23 Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 1979/8/23 Huynh Tan Phat, Nha Be Town, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Dịch Vụ Ẩm Thực Nhà Hàng Đồng Xanh
Mã số thuế:

0317716427

 Điện thoại:

02564430599; 0906842105

Địa chỉ: 1806/106/7 Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà Bè , Huyện Nhà Bè , TP Hồ Chí Minh
Address: 1806/106/7 Huynh Tan Phat, Nha Be Town, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 6 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Đầu Tư Nhà Hàng Khách Sạn Ngọc Hà
Mã số thuế:

0317719403

 Điện thoại:

02583703271

Địa chỉ: 1806/109/10/7/11 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 6, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1806/109/10/7/11 Huynh Tan Phat, Quarter 6, Nha Be Town, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (Non-specialized wholesale trade)

Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 6 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hóa Chất Đông Gia
Mã số thuế:

0317714726

 Điện thoại:

0923256467

Địa chỉ: 76/49 Cát Lợi, Thị Trấn Nhà Bè , Huyện Nhà Bè , TP Hồ Chí Minh
Address: 76/49 Cat Loi, Nha Be Town, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 6 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Huấn Nhung
Mã số thuế:

0317704950

 Điện thoại:

0932117678

Địa chỉ: 1806/105/45 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 6, Thị Trấn Nhà Bè , Huyện Nhà Bè , TP Hồ Chí Minh
Address: 1806/105/45 Huynh Tan Phat, Quarter 6, Nha Be Town, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Other construction installation activities)

Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Minh Phúc
Mã số thuế:

0317706161

 Điện thoại:

02874471254

Địa chỉ: 1806/100/5 Huỳnh Tấn Phát,Khu phố 5, Thị Trấn Nhà Bè , Huyện Nhà Bè , TP Hồ Chí Minh
Address: 1806/100/5 Huynh Tan Phat, Quarter 5, Nha Be Town, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vietco
Mã số thuế:

0317690338

 Điện thoại:

0909346294

Địa chỉ: 1979/23/55 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 6, Thị Trấn Nhà Bè , Huyện Nhà Bè , TP Hồ Chí Minh
Address: 1979/23/55 Huynh Tan Phat, Quarter 6, Nha Be Town, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Quảng cáo (Market research and public opinion polling)

Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Nông Sản Tươi Cát Tường
Mã số thuế:

0317674544

 Điện thoại:

0938571497

Địa chỉ: 1806/109/10/7/11, Huỳnh Tấn Phát, khu phố 6, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1806/109/10/7/11, Huynh Tan Phat, Quarter 6, Nha Be Town, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food)

Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Ngọc Mộc Trà
Mã số thuế:

0317654763

 Điện thoại:

0986588803

Địa chỉ: 2295/90/41/5 Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2295/90/41/5 Huynh Tan Phat, Nha Be Town, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (Landscape care and maintenance service activities)

Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18 - 1 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp