Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tráng Việt- Huyện Mê Linh- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Tráng Việt- Huyện Mê Linh- Hà Nội
Hiện tại có 74 Doanh nghiệp tại Xã Tráng Việt- Huyện Mê Linh- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH XNK Huy Anh
Mã số thuế:

0109533084

Địa chỉ: Xóm 6, Thôn Tráng Việt, Xã Tráng Việt, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 6, Trang Viet Hamlet, Trang Viet Commune, Me Linh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Xã Tráng Việt, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Ngày thành lập: 26-02-2021

1 2 3 4 Tiếp