Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ninh Hiệp- Huyện Gia Lâm- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Ninh Hiệp- Huyện Gia Lâm- Hà Nội
Hiện tại có 329 Doanh nghiệp tại Xã Ninh Hiệp- Huyện Gia Lâm- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Xuất Khẩu Thời Trang Nguyễn Hạnh
Mã số thuế:

0110181912

Địa chỉ: Số 2, Hẻm 503/112/31, Thôn 1, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: No 2, Hem 503/112/31, Hamlet 1, Ninh Hiep Commune, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (Wholesale of textiles, clothing, footwear)

Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 15 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Timo
Mã số thuế:

0110167347

 Điện thoại:

0989756866

Địa chỉ: A 10 Khu HTX Vạn Lợi, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: A 10 Khu HTX Van Loi, Ninh Hiep Commune, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 2 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dũng Trang Vina
Mã số thuế:

0110133387

 Điện thoại:

0913700666

Địa chỉ: Kho 1, Xứ Đổng Cánh Buồm, Xã Ninh Hiệp , Huyện Gia Lâm , Hà Nội
Address: Kho 1, Xu Dong Canh Buom, Ninh Hiep Commune, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Manufacture of wearing apparel, except fur apparel)

Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 28 - 9 - 2022

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Công Anh
Mã số thuế:

0110100945

 Điện thoại:

0966683286

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 5, Ninh Hiep Commune, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 26 - 8 - 2022

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Xuất Nhập Khẩu SVN Logistics
Mã số thuế:

0110062520

 Điện thoại:

0985986883

Địa chỉ: Số 357 đường Ninh Hiệp, xóm 8, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: No 357, Ninh Hiep Street, Hamlet 8, Ninh Hiep Commune, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other transportation support activities)

Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 15 - 7 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp