Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Xuân Nộn- Huyện Đông Anh- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Xuân Nộn- Huyện Đông Anh- Hà Nội
Hiện tại có 135 Doanh nghiệp tại Xã Xuân Nộn- Huyện Đông Anh- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Vận Tải Xây Dựng Và Cơ Khí Hải Lâm
Mã số thuế:

0110218129

 Điện thoại:

0878078938

Địa chỉ: Thôn Xuân Nộn, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address: Xuan Non Hamlet, Xuan Non Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Machining; treatment and coating of metals)

Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 29 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Anh Tuấn 85
Mã số thuế:

0110163159

 Điện thoại:

0247632855

Địa chỉ: Thôn Đường Yên, Xã Xuân Nộn , Huyện Đông Anh , Hà Nội
Address: Thon, Yen Street, Xuan Non Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 26 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hateco 68
Mã số thuế:

0110115483

 Điện thoại:

0966219841

Địa chỉ: Thôn Xuân Nộn, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Xuan Non Hamlet, Xuan Non Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 13 - 9 - 2022

Công Ty TNHH Khả Dinh
Mã số thuế:

0110115451

 Điện thoại:

0247761912

Địa chỉ: Thôn Đường Nhạn, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Thon, Nhan Street, Xuan Non Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 13 - 9 - 2022

Công Ty Cổ Phần Hưng Cường HCG
Mã số thuế:

0109881148

 Điện thoại:

0243131333

Địa chỉ: Xóm 3, thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 3, Luong Quy Hamlet, Xuan Non Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 10 - 1 - 2022

Công Ty TNHH Đức Phú Quý Việt Nam
Mã số thuế:

0109874454

 Điện thoại:

0962754297

Địa chỉ: Thôn Xuân Nộn, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Hà Nội
Address: Xuan Non Hamlet, Xuan Non Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 29 - 12 - 2021

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp