Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phố Huế- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Phố Huế- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội
Hiện tại có 673 Doanh nghiệp tại Phường Phố Huế- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Thương Mại QB
Mã số thuế:

0110236992

 Điện thoại:

0867286563

Địa chỉ: Số 305 Phố Huế, Phường Phố Huế , Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội
Address: No 305, Hue Street, Phuong, Hue Street, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023

Công Ty Cổ Phần Danco Land
Mã số thuế:

0110216562

 Điện thoại:

0984524723

Địa chỉ: Tầng 10, số 434 Trần Khát Chân, Phường Phố Huế , Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội
Address: 10th Floor, No 434 Tran Khat Chan, Phuong, Hue Street, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 27 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Song Bình
Mã số thuế:

0110216361

 Điện thoại:

02387365546

Địa chỉ: Số 193 Phố Huế, Phường Phố Huế , Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội
Address: No 193, Hue Street, Phuong, Hue Street, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computer, computer peripheral equipment and software)

Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 27 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Tuấn Nguyễn
Mã số thuế:

0110203235

 Điện thoại:

0879490026

Địa chỉ: Số 219A, phố Huế, Phường Phố Huế , Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội
Address: No 219a, Hue Street, Phuong, Hue Street, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 8 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Bijindo Việt Nam
Mã số thuế:

0110177867

 Điện thoại:

0909021984

Địa chỉ: Phòng 506, Tầng 5, Số 362, Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: Zoom 506, 5th Floor, No 362, Hue Street, Phuong, Hue Street, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 10 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu & Ứng Dụng Đông Y Đinh Thọ
Mã số thuế:

0110172033

 Điện thoại:

0977926459

Địa chỉ: số 7 Phố Thịnh Yên, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 7, Thinh Yen Street, Phuong, Hue Street, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores)

Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 4 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Trần Hoàng An Nam
Mã số thuế:

0110172386

 Điện thoại:

0972169623

Địa chỉ: Tầng 3, Số 346 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: 3rd Floor, No 346, Hue Street, Phuong, Hue Street, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of clothing, footwear and leather articles in specialized stores)

Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 4 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đại Bình An
Mã số thuế:

0110162638

 Điện thoại:

0934471382

Địa chỉ: Số 4 Thịnh Yên, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 4 Thinh Yen, Phuong, Hue Street, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and metal ores)

Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 27 - 10 - 2022

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Hòa Bình Xanh
Mã số thuế:

0110162613

 Điện thoại:

0942497053

Địa chỉ: Số 219 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 219, Hue Street, Phuong, Hue Street, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 27 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Đầu Tư Daco
Mã số thuế:

0110162268

 Điện thoại:

0889671179

Địa chỉ: Tầng 10, số 434 Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: 10th Floor, No 434 Tran Khat Chan, Phuong, Hue Street, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 26 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Minhtech Việt Nam
Mã số thuế:

0110046141

 Điện thoại:

0904303739

Địa chỉ: Số 18 Phố Yên Bái 2, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 18, Yen Bai 2 Street, Phuong, Hue Street, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 29 - 6 - 2022

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hệ Thống Khu Công Nghiệp Việt Nam
Mã số thuế:

0110038662

 Điện thoại:

0902177136

Địa chỉ: Số 16 Thịnh Yên, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 16 Thinh Yen, Phuong, Hue Street, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo (Construction of processing and manufacturing)

Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 22 - 6 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp