Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phố Huế- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Phố Huế- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội
Hiện tại có 711 Doanh nghiệp tại Phường Phố Huế- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khai Thác Tín Chỉ Carbon Asian
Mã số thuế:

0110632322

Địa chỉ: Số 36, phố Thịnh Yên, phường Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 36, Thinh Yen Street, Phuong, Hue Street, Phuong, Hue Street, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 27 - 2 - 2024

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Lắp Phước Vinh
Mã số thuế:

0110593384

Địa chỉ: Số 6 Đường Ngang chợ Nguyễn Công Trứ, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 6, Ngang Cho Nguyen Cong Tru Street, Phuong, Hue Street, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 8 - 1 - 2024

Công Ty TNHH Gaplus Vietnam
Mã số thuế:

0110436712

Địa chỉ: 19A Ngõ 31 Phố Yên Bái II, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: 19a, Lane 31, Yen Bai Ii Street, Phuong, Hue Street, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 3 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Hà Nội Belt
Mã số thuế:

0110399161

 Điện thoại:

0245871791

Địa chỉ: Số 1A, Yên Bái 2, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address: No 1a, Yen Bai 2, Phuong, Hue Street, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 27 - 6 - 2023

Công Ty CP Đầu Tư Medin
Mã số thuế:

0110388106

 Điện thoại:

0327454848

Địa chỉ: Số 1 ngõ Trại Hòa Bình, phố Chùa Vua, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 1, Trai Hoa Binh Lane, Chua Vua Street, Phuong, Hue Street, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy activities)

Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 15 - 6 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp