Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Quán Thánh- Quận Ba Đình- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Quán Thánh- Quận Ba Đình- Hà Nội
Hiện tại có 814 Doanh nghiệp tại Phường Quán Thánh- Quận Ba Đình- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Lasagna Queen
Mã số thuế:

0110238284

 Điện thoại:

02976355196

Địa chỉ: Số 11 đường Thanh Niên, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address: No 11, Thanh Nien Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 30 - 1 - 2023

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ TQT An Phát
Mã số thuế:

0110237241

 Điện thoại:

0902267589

Địa chỉ: 46 Phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh , Quận Ba Đình , Hà Nội
Address: 46, Quan Thanh Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường bộ (Construction of road works)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Dịch Vụ Nhật Minh
Mã số thuế:

0110235050

 Điện thoại:

02279288281

Địa chỉ: Số 27A, Phố Đặng Dung, Phường Quán Thánh , Quận Ba Đình , Hà Nội
Address: No 27a, Dang Dung Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 18 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Vietin La Banque
Mã số thuế:

0110230912

 Điện thoại:

02439412480

Địa chỉ: Số 93 Phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh , Quận Ba Đình , Hà Nội
Address: No 93, Quan Thanh Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 13 - 1 - 2023

Viện Nghiên Cứu Quốc Tế Và Đối Ngoại Nhân Dân Việt Nam
Mã số thuế:

0110215311

 Điện thoại:

02439436963

Địa chỉ: Số 105A phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh , Quận Ba Đình , Hà Nội
Address: No 105a, Quan Thanh Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Professional Practice, Science and Technology)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 26 - 12 - 2022

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Thiên Bình
Mã số thuế:

0110179529

Địa chỉ: Số 39, ngõ 25 Đường Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Address: No 39, Lane 25, Phan Dinh Phung Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất các cấu kiện kim loại (Manufacture of structural metal products)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 11 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tài Chính Real Credit
Mã số thuế:

0110179494

Địa chỉ: Số 44 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Address: No 44 Phan Dinh Phung, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Activities auxiliary to finance n.e.c)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 11 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản VNTC Land
Mã số thuế:

0110154676

 Điện thoại:

0965497181

Địa chỉ: Số 44 phố Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Address: No 44, Phan Dinh Phung Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 19 - 10 - 2022

Công Ty Cổ Phần Máy Và Hệ Thống Thông Minh
Mã số thuế:

0110100247

 Điện thoại:

0918810136; 0966233169

Địa chỉ: Số 160 phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh , Quận Ba Đình , Hà Nội
Address: No 160, Quan Thanh Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy chuyên dụng khác (Manufacture of other special-purpose machinery)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 25 - 8 - 2022

Công Ty TNHH Mine Network
Mã số thuế:

0110073811

 Điện thoại:

02386861991

Địa chỉ: Số 5 ngõ 45 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Address: No 5, 45 Phan Dinh Phung Lane, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 26 - 7 - 2022

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Umeehomes Plus
Mã số thuế:

0110047057

Địa chỉ: Số 23-23A Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Address: No 23-23a Phan Dinh Phung, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 30 - 6 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp