Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Ngô Cát Tiên

Ngày thành lập (Founding date): 18 - 3 - 2023

Địa chỉ: 42 Lê Hồng Phong, Thôn Trảng Suối, Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt NamGoogle Map Bản đồ
Address: 42 Le Hong Phong, Trang Suoi Hamlet, Cam Ha Commune, Hoi An City, Tinh Quang Nam, Viet Nam

Ngành nghề chính (Main profession): Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-term accommodation activities)

Mã số thuế:
Enterprise code:
4001264676
Điện thoại/ Fax:0975107123
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Chi cục Thuế Thành phố Hội An
Người đại diện:
Representative:
Ngô Minh Huy
Địa chỉ N.Đ.diện: 42 Lê Hồng Phong, Thôn Trảng Suối, Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam
Representative address: 42 Le Hong Phong, Trang Suoi Hamlet, Cam Ha Commune, Hoi An City, Quang Nam Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngô Cát Tiên

Bản đồ vị trí Công Ty TNHH Ngô Cát Tiên

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Nhà Nghĩ Hương Quê
Địa chỉ: Số 17 Nguyễn Văn Lộng - Nhánh Đập Rừng, Khu phố Chánh Lộc 4, Phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Address: No 17 Nguyen Van Long - Nhanh Dap Rung, Chanh Loc 4 Quarter, Chanh My Ward, Thanh Pho, Thu Dau Mot District, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3703115754

 Điện thoại:

0919379299

Phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023