Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hồng Mến

Ngày thành lập (Founding date): 9 - 7 - 2024

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam ĐịnhGoogle Map Bản đồ
Address: Hamlet 4, Hai Phuong Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Other retail sale of new goods in specialized stores)

Mã số thuế:
Enterprise code:
0601269252
Điện thoại/ Fax:02272572289
Tên tiếng Anh:
English name:
Null
Tên v.tắt:
Enterprise short name:
Null
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Người đại diện:
Representative:
Phạm Thị Mên

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hồng Mến

Bản đồ vị trí Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hồng Mến

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính