Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Phương- Huyện Hải Hậu- Nam Định

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Hải Phương- Huyện Hải Hậu- Nam Định
Hiện tại có 47 Doanh nghiệp tại Xã Hải Phương- Huyện Hải Hậu- Nam Định được cập nhật trên doanhnghiep.me
Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hồng Mến
Mã số thuế:

0601269252

 Điện thoại:

02272572289

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
Address: Hamlet 4, Hai Phuong Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Other retail sale of new goods in specialized stores)

Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Jian Quan Toys Nam Dinh
Mã số thuế:

0601263074

Địa chỉ: (Thuê nhà xưởng của Công ty cổ phần thương mại Hoàng Tùng Linh) thửa đất số CN4, tờ bản đồ quy hoạch Cụm công nghiệp Hải Phương, Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
Address: Thue NHA XUONG Cua CONG Ty CO PHAN THUONG Mai Hoang TUNG Linh, Thua Dat So CN4, To Ban Do Quy Hoach Cum Cong Nghiep Hai Phuong, Hai Phuong Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 14 - 3 - 2024

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Trường Long
Mã số thuế:

0601248171

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hải Phương (nhà xưởng thuộc Công ty cổ phần phát triển Việt Tấn), Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Nam Định
Address: CONG Nghiep Hai PHUONG Cluster (NHA XUONG Thuoc CONG Ty CO PHAN PHAT Trien Viet TAN), Hai Phuong Commune, Huyen Hai Hau, Nam Dinh
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 16 - 3 - 2023

Chi Nhánh - Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải PTK
Mã số thuế:

0601215916-001

 Điện thoại:

0915062862

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
Address: Hamlet 2, Hai Phuong Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (Sea and coastal freight water transport)

Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 11 - 11 - 2021

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất Nam Sơn
Mã số thuế:

0601221324

 Điện thoại:

0985295225

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Nam Định
Address: Hamlet 3, Hai Phuong Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 16 - 9 - 2021

Công Ty TNHH Sản Xuất Thịnh Uy
Mã số thuế:

0601210749

 Điện thoại:

0942828090

Địa chỉ: Xóm 12, Cụm Công nghiệp Hải Phương (thuê xưởng của công ty T, Xã Hải Phương , Huyện Hải Hậu , Nam Định
Address: Hamlet 12, Cong Nghiep Hai Phuong Cluster (Thue Xuong Cua Cong Ty T, Hai Phuong Commune, Huyen Hai Hau, Nam Dinh)
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 31 - 12 - 2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Lắp Huy Hoàng
Mã số thuế:

0601138997

 Điện thoại:

0973511656

Địa chỉ: Xóm 13, Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
Address: Hamlet 13, Hai Phuong Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 29 - 6 - 2017

Văn Phòng Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Thời Đại Tại Hải Hậu - Nam Định
Mã số thuế:

0601115358-001

 Điện thoại:

0985807916

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hải Phương , Huyện Hải Hậu , Nam Định
Address: Hamlet 8, Hai Phuong Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other educational activities n.e.c)

Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 23 - 5 - 2017