Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hải Hậu- Nam Định

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Hải Hậu- Nam Định
Hiện tại có 1,701 Doanh nghiệp tại Huyện Hải Hậu- Nam Định được cập nhật trên doanhnghiep.me
Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hồng Mến
Mã số thuế:

0601269252

 Điện thoại:

02272572289

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
Address: Hamlet 4, Hai Phuong Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Other retail sale of new goods in specialized stores)

Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Lương Thực Thảo Thứ
Mã số thuế:

0601269132

 Điện thoại:

0976321999

Địa chỉ: Xóm 17, Xã Hải Hưng, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
Address: Hamlet 17, Hai Hung Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Hải Hưng, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 4 - 7 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp