Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Emily Phương

Ngày thành lập (Founding date): 9 - 7 - 2024

Địa chỉ: D16/23 Nguyễn Cửu Phú, Âp 4, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí MinhGoogle Map Bản đồ
Address: D16/23 Nguyen Cuu Phu, Ap 4, Tan Kien Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn gạo (Wholesale of rice)

Mã số thuế:
Enterprise code:
0318554401
Điện thoại/ Fax:0947684250
Tên tiếng Anh:
English name:
Emily Phuong Company Limited
Tên v.tắt:
Enterprise short name:
Emily Phuong Co.,Ltd
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Người đại diện:
Representative:
Nguyễn Thanh Phương

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Emily Phương

Bản đồ vị trí Công Ty TNHH Emily Phương

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính