Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phượng Hoàng PHT

Ngày thành lập (Founding date): 11 - 6 - 2024

Địa chỉ: Nhà ông Thái Xuân Lực, Thôn 2 Yên Trường, Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh HoáGoogle Map Bản đồ
Address: Nha Ong Thai Xuan Luc, 2 Yen Truong Hamlet, Tho Lap Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province

Ngành nghề chính (Main profession): Chưa có thông tin (No information)

Mã số thuế:
Enterprise code:
2803119038
Điện thoại/ Fax:Đang cập nhật
Tên tiếng Anh:
English name:
Phuong Hoang PHT Investment Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Người đại diện:
Representative:
Thái Xuân Phượng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Đầu Tư Phượng Hoàng Pht

Bản đồ vị trí Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phượng Hoàng PHT

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH MT Clover
Địa chỉ: 20/7 Đường Cao Bá Quát, Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Address: 20/7, Cao Ba Quat Street, Thanh Son Ward, Phan Rang-Thap Cham City, Ninh Thuan Province
Mã số thuế:

4500667085

Tỉnh Ninh Thuận

Ngày thành lập: 20 - 6 - 2024