Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa
Hiện tại có 1,586 Doanh nghiệp tại Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Hoàng Tuấn Trường Xuân
Mã số thuế:

2803118972

Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Ngọc Tuấn, thôn Phong Mỹ, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Nha Ong Hoang Ngoc Tuan, Phong My Hamlet, Truong Xuan Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11 - 6 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp