Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thọ Lập- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Thọ Lập- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa
Hiện tại có 35 Doanh nghiệp tại Xã Thọ Lập- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Ánh Duyên 36
Mã số thuế:

2803028278

 Điện thoại:

(0203) 8333505

Địa chỉ: Thôn 3 Phúc Bồi, Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: 3 Phuc Boi Hamlet, Tho Lap Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 20 - 6 - 2022

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Minh Tấn
Mã số thuế:

2803025492

 Điện thoại:

02274094628

Địa chỉ: Thôn 1 Yên Trường, Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: 1 Yen Truong Hamlet, Tho Lap Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 30 - 5 - 2022

Công Ty TNHH Bán Buôn Tổng Hợp Nguyễn Tình TL
Mã số thuế:

2802944976

Địa chỉ: Thôn 2 Yên Trường, Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: 2 Yen Truong Hamlet, Tho Lap Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction installation equipments)

Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24 - 6 - 2021

Công Ty TNHH Dịch Vụ Nông Nghiệp Hiền Hoa Thọ Lập
Mã số thuế:

2802873316

Địa chỉ: Thôn 2 Phúc Bồi, Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: 2 Phuc Boi Hamlet, Tho Lap Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 4 - 9 - 2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Nông Nghiệp Linh Phương TL
Mã số thuế:

2802873436

Địa chỉ: Thôn13, Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thon13, Tho Lap Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 4 - 9 - 2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thông Thế TPQ
Mã số thuế:

2802827863

Địa chỉ: Thôn 3 Yên Trường, Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: 3 Yen Truong Hamlet, Tho Lap Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of hardware, paints, glass and other construction installation equipment in specialized)

Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14 - 1 - 2020