Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đậu Văn Thắng

Ngày thành lập (Founding date): 20 - 11 - 2023

Địa chỉ: Tổ dân phố Thanh Minh, Phường Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Thanh HoáGoogle Map Bản đồ
Address: Thanh Minh Civil Group, Tan Dan Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province

Ngành nghề chính (Main profession): Xây dựng nhà để ở (Build houses to stay)

Mã số thuế:
Enterprise code:
2803095475
Điện thoại/ Fax:0968118789
Tên tiếng Anh:
English name:
Null
Tên v.tắt:
Enterprise short name:
Null
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Người đại diện:
Representative:
Đậu Văn Thắng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Đậu Văn Thắng

Bản đồ vị trí Doanh Nghiệp Tư Nhân Đậu Văn Thắng

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính