Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Hiện tại có 9,171 Doanh nghiệp tại Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần Đặng Thành Buôn Ma Thuột
Mã số thuế:

6001748261

Địa chỉ: Số 291/23A Nguyễn Văn Cừ, Phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 291/23a Nguyen Van Cu, Tan Lap Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Ngày thành lập: 29 - 11 - 2022

Công Ty TNHH How Many Country
Mã số thuế:

6001748141

 Điện thoại:

0967163516

Địa chỉ: Số 36 Chu Văn Tấn, Phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 36 Chu Van Tan, Khanh Xuan Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Motion picture production activities)

Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Y Thắng Tây Nguyên
Mã số thuế:

6001748180

 Điện thoại:

0945248437

Địa chỉ: Số 376 Y Moan, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 376 Y Moan, Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computer, computer peripheral equipment and software)

Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng T&l
Mã số thuế:

6001748173

 Điện thoại:

0914643642

Địa chỉ: 56/30 Nguyễn Thị Định, Phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: 56/30 Nguyen Thi Dinh, Thanh Nhat Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Thành Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Hồng Phát
Mã số thuế:

6001748127

 Điện thoại:

0963000349

Địa chỉ: Số 29/2 Trần Quý Cáp, Phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 29/2 Tran Quy Cap, Tan Lap Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Nguyên Phát
Mã số thuế:

6001748102

 Điện thoại:

0945873287

Địa chỉ: Số 67 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 67 Dinh Tien Hoang, Tu An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other professional, scientific and technical activities)

Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Ngày thành lập: 25 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Hóa Chất Nông Nghiệp Hồ Anh
Mã số thuế:

6001748021

 Điện thoại:

02386589014

Địa chỉ: Số 264/18 Ama Khê, Tổ dân phố 10, Phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 264/18 Ama Khe, Civil Group 10, Tu An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Ngày thành lập: 24 - 11 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp