Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cư Kuin- Đắk Lắk

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Cư Kuin- Đắk Lắk
Hiện tại có 449 Doanh nghiệp tại Huyện Cư Kuin- Đắk Lắk được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH MTV Phương Thịnh Phát
Mã số thuế:

6001748215

 Điện thoại:

0914954706

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 4, Ea Ktur Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of books, newspapers, journal and stationary in specialized stores)

Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Batech VN
Mã số thuế:

6001748085

 Điện thoại:

0868904636

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 2, Ea Hu Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other professional, scientific and technical activities)

Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

Ngày thành lập: 24 - 11 - 2022

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bạc Kim Long Phát
Mã số thuế:

6001747959

 Điện thoại:

02566523456

Địa chỉ: Số 03 chợ Kim Châu, Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 03 Cho Kim Chau, Dray Bhang Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Other retail sale of new goods in specialized stores)

Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

Ngày thành lập: 22 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thực Phẩm Dinh Dưỡng Minh Anh Green Food
Mã số thuế:

6001744556

 Điện thoại:

0987044567

Địa chỉ: Thôn 13, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 13, Ea Tieu Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

Ngày thành lập: 26 - 8 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại, Dịch Vụ, Sản Xuất Trường Thành Tây Nguyên
Mã số thuế:

6001742118

 Điện thoại:

0981203939

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 2, Ea Tieu Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

Ngày thành lập: 4 - 7 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp