Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ea Hu- Huyện Cư Kuin- Đắk Lắk

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Ea Hu- Huyện Cư Kuin- Đắk Lắk
Hiện tại có 25 Doanh nghiệp tại Xã Ea Hu- Huyện Cư Kuin- Đắk Lắk được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Batech VN
Mã số thuế:

6001748085

 Điện thoại:

0868904636

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 2, Ea Hu Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other professional, scientific and technical activities)

Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

Ngày thành lập: 24 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Nông Sản Huy Phú
Mã số thuế:

6001690149

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 2, Ea Hu Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

Ngày thành lập: 19 - 5 - 2020

Công Ty TNHH Thương Mại Nhật Cúc
Mã số thuế:

6001688277

 Điện thoại:

0936561879

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 2, Ea Hu Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

Ngày thành lập: 23 - 4 - 2020

Hợp Tác Xã Vận Tải Hành Khách Và Hàng Hoá Trâm Ka
Mã số thuế:

6001650393

 Điện thoại:

0935159555

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Hu , Huyện Cư Kuin , Đắc Lắc
Address: Hamlet 5, Ea Hu Commune, Cu Kuin District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of motor vehicle part and accessories on a fee or contract basis)

Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

Ngày thành lập: 22 - 1 - 2019

Công Ty TNHH Nông Sản Thanh Thắm
Mã số thuế:

6001609211

 Điện thoại:

01695936594; 0395936594

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 4, Ea Hu Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

Ngày thành lập: 30 - 3 - 2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nông Sản Công Thương
Mã số thuế:

6001498607

 Điện thoại:

0977031084

Địa chỉ: Thôn 7 - Xã Ea Hu - Huyện Cư Kuin - Đắc Lắc
Address: Hamlet 7, Ea Hu Commune, Cu Kuin District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

Ngày thành lập: 2 - 4 - 2015

Công Ty TNHH Nông Sản Hoàng Phi
Mã số thuế:

6001425197

 Điện thoại:

0936944360

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ea Hu - Xã Ea Hu - Huyện Cư Kuin - Đắc Lắc
Address: Hamlet 4, Ea Hu Commune, Ea Hu Commune, Cu Kuin District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

Ngày thành lập: 20 - 3 - 2014

Công Ty TNHH Nông Sản Dũng Tuyết
Mã số thuế:

6001402457

 Điện thoại:

0935355458

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Hu - Xã Ea Hu - Huyện Cư Kuin - Đắc Lắc
Address: Hamlet 2, Ea Hu Commune, Ea Hu Commune, Cu Kuin District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

Ngày thành lập: 24 - 12 - 2013

Công Ty TNHH Nông Sản Đức Dũng
Mã số thuế:

6001398627

 Điện thoại:

02610363121

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea Hu - Xã Ea Hu - Huyện Cư Kuin - Đắc Lắc
Address: Hamlet 8, Ea Hu Commune, Ea Hu Commune, Cu Kuin District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

Ngày thành lập: 4 - 12 - 2013