Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương
Hiện tại có 16,917 Doanh nghiệp tại Thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Bảo Long HQ
Mã số thuế:

3703192565

 Điện thoại:

0988365056

Địa chỉ: Số 6 Đường Lê Hoàn, Khu Phố Uni-Town, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: No 6, Le Hoan Street, Uni-Town Quarter, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other manufacturing n.e.c)

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lotus Yoga
Mã số thuế:

3703192188

 Điện thoại:

0967808362

Địa chỉ: Số nhà A12, Khu Phố Unitown, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: No A12, Unitown Quarter, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục thể thao và giải trí (Sport and entertainment activities)

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 28 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Điện Tử Akm
Mã số thuế:

3703192300

 Điện thoại:

0934657820

Địa chỉ: Tầng 9Toà nhà Becamex số 230 Đại Lô Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: 9th Floor, Becamex So 230 Dai Building, Lot Binh Duong, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (Other information technology and computer service)

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 28 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Group 123
Mã số thuế:

3703192290

 Điện thoại:

02392675934

Địa chỉ: 292 Đường Đồng Khởi, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: 292, Dong Khoi Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại (Treatment and disposal of non-hazardous waste)

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 28 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Vật Liệu Mới Luyi Việt Nam
Mã số thuế:

3703192163

 Điện thoại:

13326272255

Địa chỉ: Nhà xưởng Sốl5 đường Tiên Phong 13 (nhà xưởng, khu sản xuất loại 2, lô TR-A-04) khu công nghiệp BW Supply Chain City, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: Nha Xuong Sol5, Tien Phong 13 Street (Nha Xuong, Khu San Xuat Loai 2, Lot TR, A, 04), BW Supply Chain City Industrial Zone, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other manufacturing n.e.c)

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 28 - 2 - 2024

Công Ty TNHH TM DV XNK Tấn Hoàng Minh
Mã số thuế:

3703191674

 Điện thoại:

02568162810

Địa chỉ: 39/10 Võ Minh Đức, khu phố 5, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: 39/10 Vo Minh Duc, Quarter 5, Phu Tho Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (Non-specialized wholesale trade)

Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 22 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Hồng Quyên Bakery
Mã số thuế:

3703191681

 Điện thoại:

0903823374

Địa chỉ: 247 Cách Mạng Tháng 8, Khu 4, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: 247 Cach Mang Thang 8, Khu 4, Phu Cuong Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại bánh từ bột (Manufacture of bakery products)

Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 22 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Quốc Tế Feng Guang
Mã số thuế:

3703191480

 Điện thoại:

02742461793

Địa chỉ: Lô M, Ô 26, Đường Lý Thái Tổ, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
Address: Lot M, O 26, Ly Thai To Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 21 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Doanh Nghiệp HSSG
Mã số thuế:

3703191498

 Điện thoại:

02372003692

Địa chỉ: Số 62 Đường Số 10, Kdc Hiệp Thành Iii, Phường Hiệp Thành, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
Address: No 62, Street No 10, KDC Hiep Thanh Iii, Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (Non-specialized wholesale trade)

Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 21 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đầu Tư Thiên Ân Phước
Mã số thuế:

3703191152

 Điện thoại:

0968046336

Địa chỉ: 264/17 Nguyễn Thị Minh Khai, TỔ4, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: 264/17 Nguyen Thi Minh Khai, To4, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 20 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Tuệ Mẫn Uniform
Mã số thuế:

3703191297

 Điện thoại:

0982724157

Địa chỉ: 914/43/28 Lê Chí Dân, khu 1, Phường Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: 914/43/28 Le Chi Dan, Khu 1, Tuong Binh Hiep Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Manufacture of wearing apparel, except fur apparel)

Phường Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 20 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Minh Hưng
Mã số thuế:

3703191096

 Điện thoại:

0963229527

Địa chỉ: số 39, đường số 26, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: No 39, Street No 26, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 20 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Bình Dương Bidc
Mã số thuế:

3703191120

Địa chỉ: Số 12A Đường Lê Lai, Khu phố 3, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: No 12a, Le Lai Street, Quarter 3, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 20 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hùng Thành Công
Mã số thuế:

3703190977

 Điện thoại:

0932746158

Địa chỉ: 100 Trần Văn ơn, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: 100 Tran Van On, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 17 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Bao Bì Và Hóa Chất Long Thành
Mã số thuế:

3703191018

 Điện thoại:

0901354612

Địa chỉ: Số 112/39, Đường Phạm Ngọc Thạch, Khu phố 5, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: No 112/39, Pham Ngoc Thach Street, Quarter 5, Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard)

Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 17 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Thiện Phát
Mã số thuế:

3703191000

 Điện thoại:

0906692009

Địa chỉ: Số 423 Huỳnh Văn Luỹ, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: No 423 Huynh Van Luy, Phu My Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 17 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Máy Móc Chính Xác HDC Việt Nam
Mã số thuế:

3703190920

 Điện thoại:

0947714423

Địa chỉ: Số 116, đường DX41, Khu 5, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: No 116, DX41 Street, Khu 5, Phu My Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 16 - 2 - 2024

DNTN MTV Venus Hotel
Mã số thuế:

3703190889

 Điện thoại:

0824725902

Địa chỉ: 5/41 Lê Hồng Phong, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: 5/41 Le Hong Phong, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 16 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Thái Dương 1
Mã số thuế:

3703190938

 Điện thoại:

0936441028

Địa chỉ: 276/70/33 Phạm Ngọc Thạch, Khu phố 7, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: 276/70/33 Pham Ngoc Thach, Quarter 7, Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 16 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Phương Tùng
Mã số thuế:

3703190800

 Điện thoại:

0782361172

Địa chỉ: 119/10 Đường Trương Định, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: 119/10, Truong Dinh Street, Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 16 - 2 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp