Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Dân- Thị xã Nghi Sơn- Thanh Hóa

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Tân Dân- Thị xã Nghi Sơn- Thanh Hóa
Hiện tại có 8 Doanh nghiệp tại Phường Tân Dân- Thị xã Nghi Sơn- Thanh Hóa được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Xây Dựng L&h Đại Thành
Mã số thuế:

2802990323

 Điện thoại:

0984886979

Địa chỉ: Tổ dân phố Hồ Thượng, Phường Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Ho Thuong Civil Group, Tan Dan Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 29 - 11 - 2021