Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH MTV Kinh Doanh Vàng Bạc Năm Sỹ

Ngày thành lập (Founding date): 11 - 6 - 2024

Địa chỉ: Số 86 đường 3 tháng 2, Khóm 1, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà VinhGoogle Map Bản đồ
Address: No 86, 3 Thang 2 Street, Khom 1, Ward 1, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Chưa có thông tin (No information)

Mã số thuế:
Enterprise code:
2100689267
Điện thoại/ Fax:Đang cập nhật
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Người đại diện:
Representative:
Nguyễn Tấn Luận

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Kinh Doanh Vàng Bạc Năm Sỹ

Bản đồ vị trí Công Ty TNHH MTV Kinh Doanh Vàng Bạc Năm Sỹ

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính