Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Đông Cương- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Đông Cương- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Hiện tại có 108 Doanh nghiệp tại Phường Đông Cương- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH T2T Group
Mã số thuế:

2803119101

Địa chỉ: Lô 41A, Khu G, khu công nghiệp Đình Hương- Tây Bắc Ga (giai đoạn 2), Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot 41a, Khu G, Dinh Huong Industrial Zone, Tay Bac Ga (Giai Doan 2), Dong Cuong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11 - 6 - 2024

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Sơn Miền Trung
Mã số thuế:

2803105878

 Điện thoại:

0961053456

Địa chỉ: Lô 99 Khu công nghiệp Đình Hương, Tây Bắc Ga, Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot 99, Dinh Huong Industrial Zone, Tay Bac Ga, Dong Cuong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Xây Dựng Hoàng Hạnh
Mã số thuế:

2803102757

 Điện thoại:

0918410269

Địa chỉ: Số nhà 151 đường Đình Hương, Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 151, Dinh Huong Street, Dong Cuong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 6 - 1 - 2024

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ Giáo Dục T-Smart
Mã số thuế:

2803102482

 Điện thoại:

02377898363

Địa chỉ: SN 369 Đình Hương, Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Address: No 369 Dinh Huong, Dong Cuong Ward, Thanh Hoa City, Tinh Thanh Hoa, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other educational activities n.e.c)

Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 4 - 1 - 2024

Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Quỳnh Châu Đh
Mã số thuế:

2803090607

 Điện thoại:

0945576713

Địa chỉ: Số nhà 06, đường Đình Hương, Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 06, Dinh Huong Street, Dong Cuong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 3 - 11 - 2023

1 2 3 4 5 6 Tiếp