Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phú Sơn- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Phú Sơn- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Hiện tại có 716 Doanh nghiệp tại Phường Phú Sơn- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty CP DV TM & Khí Đốt M - Thái Long
Mã số thuế:

2803102764

 Điện thoại:

0919873279

Địa chỉ: SN 46, Phố Phú Thượng, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 46, Phu Thuong Street, Phu Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 6 - 1 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp