Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Ba Đình- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Ba Đình- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Hiện tại có 1,307 Doanh nghiệp tại Phường Ba Đình- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH TMDV Hoàng Lương
Mã số thuế:

2803094016

 Điện thoại:

02275335531

Địa chỉ: Số nhà 539, đường Phan Bội Châu, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
Address: No 539, Phan Boi Chau Street, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 16 - 11 - 2023

Công Ty TNHH TMDV Thúy Hằng Minh
Mã số thuế:

2803094009

 Điện thoại:

02275138531

Địa chỉ: Số nhà 583, đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
Address: No 583, Tran Phu Street, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 16 - 11 - 2023

Công Ty TNHH DVTM Hằng Minh
Mã số thuế:

2803093950

 Điện thoại:

02393335531

Địa chỉ: Số nhà 539, đường Hàn Thuyên, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
Address: No 539, Han Thuyen Street, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 16 - 11 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp