Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Hubtrade Vietnam

Ngày thành lập (Founding date): 9 - 2 - 2024

Địa chỉ: 110/26 – 110/28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí MinhGoogle Map Bản đồ
Address: 110/26 - 110/28 Ong Ich Khiem, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Chưa có thông tin (No information)

Mã số thuế:
Enterprise code:
0318303870
Điện thoại/ Fax:Đang cập nhật
Tên tiếng Anh:
English name:
Hubtrade Vietnam Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Người đại diện:
Representative:
Serra Bruno

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hubtrade Vietnam

Bản đồ vị trí Công Ty TNHH Hubtrade Vietnam

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính