Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hoàng Văn Thụ- Quận Hồng Bàng- Hải Phòng

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Hoàng Văn Thụ- Quận Hồng Bàng- Hải Phòng
Hiện tại có 362 Doanh nghiệp tại Phường Hoàng Văn Thụ- Quận Hồng Bàng- Hải Phòng được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thời Trang Mint Boutique
Mã số thuế:

0202149450

 Điện thoại:

0817662985

Địa chỉ: Số 109 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Address: No 109 Dinh Tien Hoang, Hoang Van Thu Ward, Hong Bang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of clothing, footwear and leather articles in specialized stores)

Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 09/02/2022

Công Ty TNHH Vận Chuyển Container Chất Lượng Cao
Mã số thuế:

0202148305

 Điện thoại:

0931598940

Địa chỉ: Tầng 5 nhà Trung tâm điều hành, số 5 Lý Tự Trọng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Address: 5th Floor Nha Trung Tam Dieu Hanh, No 5 Ly Tu Trong, Hoang Van Thu Ward, Hong Bang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Freight transport by road)

Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 17/01/2022

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Du Lịch Minh Trí
Mã số thuế:

0202135578

 Điện thoại:

02702095555

Địa chỉ: Số 18 Trần Hưng Đạo, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Address: No 18 Tran Hung Dao, Hoang Van Thu Ward, Hong Bang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Educational support services)

Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 06/12/2021

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Biển Đại Trường Tín
Mã số thuế:

0202136733

 Điện thoại:

0888556599

Địa chỉ: Số 3/39 Lê Đại Hành, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Address: No 3/39 Le Dai Hanh, Hoang Van Thu Ward, Hong Bang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (Sea and coastal freight water transport)

Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 09/12/2021

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghệ Mipec Tại Hải Phòng
Mã số thuế:

0104882902-002

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà Trung Tâm Điều Hành, Số 5 Lý Tự Trọng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Address: 4th Floor, Nha Trung Tam Dieu Hanh, No 5 Ly Tu Trong, Hoang Van Thu Ward, Hong Bang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 10/12/2021

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại & Xây Dựng Hải Thành
Mã số thuế:

0202137215

 Điện thoại:

02253530839

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 39 - 41 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Address: 3rd Floor, 39 - 41 Hoang Van Thu Building, Hoang Van Thu Ward, Hong Bang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 13/12/2021

Công Ty TNHH Thiết Bị Vật Tư Và Dịch Vụ Vận Tải Hùng Hậu
Mã số thuế:

0202131326

 Điện thoại:

0901566777

Địa chỉ: Số 38A Kỳ Đồng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Address: No 38a Ky Dong, Hoang Van Thu Ward, Hong Bang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Other retail sale of new goods in specialized stores)

Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 09/11/2021

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Du Lịch Hải Sơn
Mã số thuế:

0202132231

 Điện thoại:

02253530839

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 39, 41 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Address: 3rd Floor, Building 39, 41 Hoang Van Thu, Hoang Van Thu Ward, Hong Bang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 15/11/2021

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Nexus
Mã số thuế:

0202132506

 Điện thoại:

0902606366

Địa chỉ: Số 21A Trần Hưng Đạo, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Address: No 21a Tran Hung Dao, Hoang Van Thu Ward, Hong Bang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 16/11/2021

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Hoa Phong Á Châu
Mã số thuế:

0202132859

 Điện thoại:

0977582222

Địa chỉ: Số 36 Trần Quang Khải, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Address: No 36 Tran Quang Khai, Hoang Van Thu Ward, Hong Bang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving of fish, crustaceans and)

Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 18/11/2021

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Luxhomes
Mã số thuế:

0202134341

 Điện thoại:

02252861166

Địa chỉ: Số 97 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Address: No 97 Dinh Tien Hoang, Hoang Van Thu Ward, Hong Bang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 26/11/2021

Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Logistics Toàn Cầu
Mã số thuế:

0202160599

 Điện thoại:

0936122339

Địa chỉ: 96 Lý Thường Kiệt, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Address: 96 Ly Thuong Kiet, Hoang Van Thu Ward, Hong Bang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other transportation support activities)

Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 14/05/2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đức Trinh
Mã số thuế:

0202129856

 Điện thoại:

0931583279

Địa chỉ: Số 58 đường Tam Bạc, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Address: No 58, Tam Bac Street, Hoang Van Thu Ward, Hong Bang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Cho thuê xe có động cơ (Renting and leasing of motor vehicles)

Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 28/10/2021

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Và Đầu Tư BTH
Mã số thuế:

0202125770

 Điện thoại:

0979074252

Địa chỉ: Số 2/5 Kỳ Đồng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Address: No 2/5 Ky Dong, Hoang Van Thu Ward, Hong Bang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 30/09/2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp