Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghiệp Minh Tâm

Ngày thành lập (Founding date): 9 - 7 - 2024

Địa chỉ: Lô H3, Khu công nghiệp Thuận Thành III - phân khu B, Phường Gia Đông, Thị Xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc NinhGoogle Map Bản đồ
Address: Lot H3, Thuan Thanh Iii - Phan Khu B Industrial Zone, Gia Dong Ward, Thuan Thanh Town, Bac Ninh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Mã số thuế:
Enterprise code:
2301293459
Điện thoại/ Fax:02375943888
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Người đại diện:
Representative:
Nguyễn Thị Thanh Tầm

Bản đồ vị trí Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghiệp Minh Tâm

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Udc
Địa chỉ: Số nhà 18, Đường Bạch Đằng 2, Trung tâm thương mại Bạch Đằng 2, Thị Trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: No 18, Bach Dang 2 Street, Trung Tam Thuong Mai Bach Dang 2, Nui Deo Town, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Mã số thuế:

0202248772

 Điện thoại:

02256618958

Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 6 - 7 - 2024