Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Hiện tại có 6,998 Doanh nghiệp tại Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi được cập nhật trên doanhnghiep.me
Văn Phòng Đại Diện Tại Quảng Ngãi- Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Xây Dựng Và PCCC Cường Thành
Mã số thuế:

0108350828-006

Địa chỉ: Số 643 Đường Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Address: No 643, Quang Trung Street, Nghia Chanh Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 24 - 5 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp