Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Duy Sơn- Huyện Duy Xuyên- Quảng Nam

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Duy Sơn- Huyện Duy Xuyên- Quảng Nam
Hiện tại có 63 Doanh nghiệp tại Xã Duy Sơn- Huyện Duy Xuyên- Quảng Nam được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Linh Gia Nguyễn
Mã số thuế:

4001212741

Địa chỉ: 988 Hùng Vương, Thôn Trà Châu, Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
Address: 988 Hung Vuong, Tra Chau Hamlet, Duy Son Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 23 - 7 - 2020

Công Ty TNHH Kinh Doanh Vận Tải Hồng Phúc Trần
Mã số thuế:

4001159720

 Điện thoại:

0905795735

Địa chỉ: 963 - 965 Hùng Vương, Thôn Trà Châu, Xã Duy Sơn , Huyện Duy Xuyên , Quảng Nam
Address: 963 - 965 Hung Vuong, Tra Chau Hamlet, Duy Son Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Freight transport by road)

Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 11 - 10 - 2018

1 2 3 4 Tiếp