Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phước Vân- Huyện Cần Đước- Long An

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Phước Vân- Huyện Cần Đước- Long An
Hiện tại có 65 Doanh nghiệp tại Xã Phước Vân- Huyện Cần Đước- Long An được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thuận Thiên
Mã số thuế:

1102024241

Địa chỉ: 43 Ấp 1, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước, Long An
Address: 43 Hamlet 1, Phuoc Van Commune, Can Duoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters)

Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Ngày thành lập: 2 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Đỉnh Lợi
Mã số thuế:

1102014490

 Điện thoại:

0246689283

Địa chỉ: Thửa đất 4614,4616,4617,4618,5004,Tờ bản đồ số 03, ấp 5, Xã Phước Vân , Huyện Cần Đước , Long An
Address: Thua Dat 4614, 4616, 4617, 4618, 5004, To Ban Do So 03, Hamlet 5, Phuoc Van Commune, Can Duoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Ngày thành lập: 29 - 7 - 2022

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ The Hồng Vui – Tại Long An
Mã số thuế:

0309266929-005

 Điện thoại:

0913738983

Địa chỉ: Số 52 Khu 8, ấp 3, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước, Long An
Address: No 52 Khu 8, Hamlet 3, Phuoc Van Commune, Can Duoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other manufacturing n.e.c)

Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2022

Công Ty TNHH Campfire
Mã số thuế:

1101994617

 Điện thoại:

0903055939

Địa chỉ: 99 ấp 3, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước, Long An
Address: 99 Hamlet 3, Phuoc Van Commune, Can Duoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Manufacture of other products of wood, manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials)

Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Ngày thành lập: 1 - 11 - 2021

Công Ty TNHH Kinh Doanh Vàng Kim Ngọc KNP
Mã số thuế:

1102010104

 Điện thoại:

02723883348

Địa chỉ: 97 K10 chợ Phước Vân, ấp 4, Xã Phước Vân , Huyện Cần Đước , Long An
Address: 97 K10 Cho Phuoc Van, Hamlet 4, Phuoc Van Commune, Can Duoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan (Manufacture of jewellery and related articles)

Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Ngày thành lập: 17 - 5 - 2022

Công Ty Cổ Phần Trục In Hoàng Đăng Phương Nam
Mã số thuế:

1102008426

 Điện thoại:

0909459778

Địa chỉ: Thửa số đất 37, Tờ bản đồ số 5, ấp 4, Xã Phước Vân , Huyện Cần Đước , Long An
Address: Thua So Dat 37, To Ban Do So 5, Hamlet 4, Phuoc Van Commune, Can Duoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Manufacture of other fabricated metal products)

Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Ngày thành lập: 19 - 4 - 2022

1 2 3 4 Tiếp