Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Aky Vina

Ngày thành lập (Founding date): 20 - 11 - 2023

Địa chỉ: 6C ấp 5, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long AnGoogle Map Bản đồ
Address: 6C Hamlet 5, Phuoc Van Commune, Can Duoc District, Long An Province

Ngành nghề chính (Main profession): Chưa có thông tin (No information)

Mã số thuế:
Enterprise code:
1102043798
Điện thoại/ Fax:Đang cập nhật
Tên tiếng Anh:
English name:
Aky Vina Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Người đại diện:
Representative:
Đậu Thị Hạnh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aky Vina

Bản đồ vị trí Công Ty TNHH Aky Vina

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính