Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Thuận- Kiên Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Thuận- Kiên Giang
Hiện tại có 406 Doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Thuận- Kiên Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp - Thủy Sản Toàn Phát
Mã số thuế:

1702275173

 Điện thoại:

0919252007

Địa chỉ: Tổ 02, Ấp Thạnh Đông, Xã Phong Đông, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang
Address: Civil Group 02, Thanh Dong Hamlet, Phong Dong Commune, Vinh Thuan District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản nội địa (Freshwater aquaculture)

Xã Phong Đông, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 9 - 5 - 2023

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Tư Vấn Thiết Kế Chí Hiền
Mã số thuế:

1702273803

 Điện thoại:

02973591222

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Cái Nứa, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang
Address: Civil Group 1, Cai Nua Hamlet, Binh Minh Commune, Vinh Thuan District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 11 - 4 - 2023

Công Ty TNHH Liền Lập Kiên
Mã số thuế:

1702272408

 Điện thoại:

0946110106

Địa chỉ: Số 271, Khu phố Vĩnh Đông 1, Thị trấn Vĩnh Thuận , Huyện Vĩnh Thuận , Kiên Giang
Address: No 271, Vinh Dong 1 Quarter, Vinh Thuan Town, Vinh Thuan District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 17 - 3 - 2023

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Khánh Dư 1
Mã số thuế:

1702272260

 Điện thoại:

0836870409

Địa chỉ: Tổ 10 ấp Ranh Hạt, Xã Vĩnh Thuận , Huyện Vĩnh Thuận , Kiên Giang
Address: 10 Ap Ranh Hat Civil Group, Vinh Thuan Commune, Vinh Thuan District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Other retail sale of new goods in specialized stores)

Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 15 - 3 - 2023

Công Ty TNHH MTV Thuận Quyền Vĩnh Thuận
Mã số thuế:

1702266965

 Điện thoại:

0946909966

Địa chỉ: Số 261, tổ 7, Khu phố Vĩnh Đông 1, Thị trấn Vĩnh Thuận , Huyện Vĩnh Thuận , Kiên Giang
Address: No 261, Civil Group 7, Vinh Dong 1 Quarter, Vinh Thuan Town, Vinh Thuan District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Chuẩn bị mặt bằng (Site preparation)

Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 30 - 11 - 2022

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Nông Dân Xẻo Gia
Mã số thuế:

1702265827

 Điện thoại:

0917491297

Địa chỉ: ấp Xẻo Gia, Xã Vĩnh Bình Bắc , Huyện Vĩnh Thuận , Kiên Giang
Address: Xeo Gia Hamlet, Vinh Binh Bac Commune, Vinh Thuan District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Agriculture and related service activities)

Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 9 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Tư Vấn Giám Sát Thiết Kế Thi Công Xây Dựng NHT
Mã số thuế:

1702265104

Địa chỉ: Tổ 6, ấp Cạnh Đền, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang
Address: Civil Group 6, Canh Den Hamlet, Vinh Phong Commune, Vinh Thuan District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 26 - 10 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp