Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tân Hiệp- Kiên Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Tân Hiệp- Kiên Giang
Hiện tại có 753 Doanh nghiệp tại Huyện Tân Hiệp- Kiên Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Nha Khoa Oty
Mã số thuế:

1702281547

Địa chỉ: Số 984, khu phố Đông An, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Address: No 984, Dong An Quarter, Tan Hiep Town, Huyen Tan Hiep, Tinh Kien Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Medical and dental practice activities)

Thị trấn Tân Hiệp , Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 22 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Đồng Xanh MK
Mã số thuế:

1702280342

 Điện thoại:

0244860323

Địa chỉ: Số 104, Tổ 1, Ấp Đông Thọ B, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 104, Civil Group 1, Dong Tho B Hamlet, Thanh Tri Commune, Tan Hiep District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 4 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Hiền Tân Tiến
Mã số thuế:

1702275423

 Điện thoại:

0919263643

Địa chỉ: Số 62, Khu phố A, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 62, A Quarter, Tan Hiep Town, Tan Hiep District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic and telecommunications equipment and supplies)

Thị trấn Tân Hiệp , Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 15 - 5 - 2023

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Du Lịch Sinh Thái Hùng Quốc Thịnh
Mã số thuế:

1702274934

 Điện thoại:

0919748585

Địa chỉ: Số 236 A, Tổ 6, Ấp Tân Phú, Xã Tân Hiệp B, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang
Address: No 236 A, Civil Group 6, Tan Phu Hamlet, Tan Hiep B Commune, Tan Hiep District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Trồng rừng và chăm sóc rừng (Silviculture and other forestry activities)

Xã Tân Hiệp B, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 5 - 5 - 2023

H� Kinh Doanh Tr�n H�u T�i
Mã số thuế:

8828505156-001

 Điện thoại:

0939410451

Địa chỉ: L� 16, l� 06, ���ng Ng� Quy�n, KP ��ng An, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang
Address: L� 16, L� 06, ���NG NG� Quy�n, KP ��NG An, Tan Hiep Town, Tan Hiep District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Thị trấn Tân Hiệp , Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 4 - 5 - 2023

H� Kinh Doanh V� Th� Anh Th�
Mã số thuế:

8828502645-001

 Điện thoại:

0939545390

Địa chỉ: Khu nh� � cao c�p Sao Mai, ���ng ��ng �a, Kp ��ng An, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang
Address: Khu NH� � Cao C�P Sao Mai, ���NG ��NG �a, KP ��NG An, Tan Hiep Town, Tan Hiep District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Thị trấn Tân Hiệp , Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 4 - 5 - 2023

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tường Minh Kiên Giang
Mã số thuế:

1702276201

 Điện thoại:

0946157775

Địa chỉ: Số 109, Ấp Đập Đá, Xã Tân Hội, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang
Address: No 109, Dap Da Hamlet, Tan Hoi Commune, Tan Hiep District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Tân Hội, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 26 - 5 - 2023

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Duy Tú
Mã số thuế:

1702274250

Địa chỉ: Số nhà 421 Khu phố Kinh B, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 421, Kinh B Quarter, Tan Hiep Town, Tan Hiep District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of computer, computer peripheral equipment, software and telecommunication equipment in specialized stores)

Thị trấn Tân Hiệp , Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 17 - 4 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp