Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện An Biên- Kiên Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện An Biên- Kiên Giang
Hiện tại có 594 Doanh nghiệp tại Huyện An Biên- Kiên Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lý Kha
Mã số thuế:

1702276681

 Điện thoại:

0943233028

Địa chỉ: Tổ 8, ấp 7 Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang
Address: Civil Group 8, 7 Cho Hamlet, Dong Thai Commune, An Bien District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Manufacture of prepared animal, fish, poultry feeds)

Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 5 - 6 - 2023

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vân Hiền Trí
Mã số thuế:

1702274589

Địa chỉ: Tổ 1, ấp 7 Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Kiên Giang
Address: Civil Group 1, 7 Cho Hamlet, Dong Thai Commune, An Bien District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Other retail sale of new goods in specialized stores)

Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 25 - 4 - 2023

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Toàn Thịnh Phát KG
Mã số thuế:

1702272246

 Điện thoại:

0919394939

Địa chỉ: Số 567, tổ 14, khu phố 2, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Address: No 567, Civil Group 14, Quarter 2, Thu Ba Town, Huyen An Bien, Tinh Kien Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà không để ở (Building houses not to stay)

Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 15 - 3 - 2023

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Long Phát An Biên
Mã số thuế:

1702270834

 Điện thoại:

0917979964

Địa chỉ: Số 59, tổ 7, ấp Trung Quí, Xã Đông Thái , Huyện An Biên , Kiên Giang
Address: No 59, Civil Group 7, Trung Qui Hamlet, Dong Thai Commune, An Bien District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các cấu kiện kim loại (Manufacture of structural metal products)

Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 17 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngoại Ngữ Huỳnh Đang
Mã số thuế:

1702265425

 Điện thoại:

0834000061

Địa chỉ: Tổ 8, ấp 7 Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang
Address: Civil Group 8, 7 Cho Hamlet, Dong Thai Commune, An Bien District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other educational activities n.e.c)

Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 2 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hữu Khang Petro
Mã số thuế:

1702262209

 Điện thoại:

0969620123

Địa chỉ: Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 61-2017, tổ 5, ấp 3 Biển, Xã Nam Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang
Address: Thua Dat So 1, To Ban Do So 61-2017, Civil Group 5, 3 Bien Hamlet, Nam Yen Commune, An Bien District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Nam Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 12 - 9 - 2022

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gạch Không Nung An Phương Thịnh
Mã số thuế:

1702260593

 Điện thoại:

02973806969

Địa chỉ: Tổ 5 ấp Phú Lâm, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Kiên Giang
Address: 5 Ap Phu Lam Civil Group, Dong Thai Commune, An Bien District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Manufacture of articles of concrete, cement and)

Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 12 - 8 - 2022

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nuôi Trồng Thủy Sản Tôm-Lúa Toàn Thắng
Mã số thuế:

1702260917

 Điện thoại:

0917182032

Địa chỉ: Tổ 3, ấp Hai Trong, Xã Nam Yên , Huyện An Biên , Kiên Giang
Address: Civil Group 3, Hai Trong Hamlet, Nam Yen Commune, An Bien District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ trồng trọt (Support activities for crop production)

Xã Nam Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

Ngày thành lập: 17 - 8 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp