Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mạnh Cường STM

Ngày thành lập (Founding date): 9 - 7 - 2024

Địa chỉ: B193/20A Đường Đông Hưng Thuận 11, Khu Phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí MinhGoogle Map Bản đồ
Address: B193/20a, Dong Hung Thuan 11 Street, Quarter 3, Dong Hung Thuan Ward, District 12, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Mã số thuế:
Enterprise code:
0318554440
Điện thoại/ Fax:0911355960
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Người đại diện:
Representative:
Nghiêm Xuân Thắng

Bản đồ vị trí Công Ty TNHH Mạnh Cường STM

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Udc
Địa chỉ: Số nhà 18, Đường Bạch Đằng 2, Trung tâm thương mại Bạch Đằng 2, Thị Trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: No 18, Bach Dang 2 Street, Trung Tam Thuong Mai Bach Dang 2, Nui Deo Town, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Mã số thuế:

0202248772

 Điện thoại:

02256618958

Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 6 - 7 - 2024