Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Hợp Tác Xã Nông, Lâm, Thủy Sản Đức An

Ngày thành lập (Founding date): 20 - 11 - 2023

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk NôngGoogle Map Bản đồ
Address: Civil Group 2, Duc An Town, Dak Song District, Dak Nong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Chưa có thông tin (No information)

Mã số thuế:
Enterprise code:
6400454464
Điện thoại/ Fax:Đang cập nhật
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Người đại diện:
Representative:

Ngành Đ.ký kinh doanh của Hợp Tác Xã Nông, Lâm, Thủy Sản Đức An

Bản đồ vị trí Hợp Tác Xã Nông, Lâm, Thủy Sản Đức An

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính