Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phượng Mao- Huyện Quế Võ- Bắc Ninh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Phượng Mao- Huyện Quế Võ- Bắc Ninh
Hiện tại có 239 Doanh nghiệp tại Xã Phượng Mao- Huyện Quế Võ- Bắc Ninh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Vcmart
Mã số thuế:

2301230709

 Điện thoại:

02389950823

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoành Khoản, Xã Phượng Mao , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: Nguyen Hoanh Khoan Street, Phuong Mao Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retail sale via mail order houses or via Internet)

Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Thiết Bị Thông Minh Vision Việt Nam
Mã số thuế:

2301226300

 Điện thoại:

0985615153

Địa chỉ: Thửa đất số 110, tờ bản đồ 34, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Thua Dat So 110, To Ban Do 34, Phuong Mao Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installation of industrial machinery and equipment)

Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 23 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Kim Khí Tổng Hợp Minh Khôi
Mã số thuế:

2301224504

 Điện thoại:

0989721511

Địa chỉ: Thôn Mao Dộc, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Mao Doc Hamlet, Phuong Mao Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 7 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Nami Pak Việt Nam
Mã số thuế:

2301224007

 Điện thoại:

0988196959

Địa chỉ: Khu đô thị mới Quế Võ 2, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Moi Que Vo 2 Urban Area, Phuong Mao Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Manufacture of other fabricated metal products)

Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 2 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản D9sky Land
Mã số thuế:

2301223892

 Điện thoại:

0923915999

Địa chỉ: Đường Nguyễn Phong Sắc, Thôn Mao Trung, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Nguyen Phong Sac Street, Mao Trung Hamlet, Phuong Mao Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 1 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục D9hero
Mã số thuế:

2301223902

 Điện thoại:

0923915999

Địa chỉ: Đường Nguyễn Phong Sắc, Thôn Mao Trung, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Nguyen Phong Sac Street, Mao Trung Hamlet, Phuong Mao Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other educational activities n.e.c)

Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 1 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn D9valisa
Mã số thuế:

2301223927

 Điện thoại:

0923915999

Địa chỉ: Đường Nguyễn Phong Sắc, Thôn Mao Trung, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Nguyen Phong Sac Street, Mao Trung Hamlet, Phuong Mao Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (Wholesale of textiles, clothing, footwear)

Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 1 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Youran
Mã số thuế:

2301223772

 Điện thoại:

0989934335

Địa chỉ: Đường 24, Thôn Mao Dộc, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Street 24, Mao Doc Hamlet, Phuong Mao Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 31 - 10 - 2022

Công Ty TNHH CD Perfect
Mã số thuế:

2301219504

 Điện thoại:

0888818877

Địa chỉ: thôn Mao Dộc, Xã Phượng Mao , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: Mao Doc Hamlet, Phuong Mao Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 8 - 9 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Và Quảng Cáo Mạnh Tiến
Mã số thuế:

2301219342

 Điện thoại:

0981735154

Địa chỉ: Số 217 Đường Nguyễn Phong Sắc thôn Mao Dộc, Xã Phượng Mao , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: No 217, Nguyen Phong Sac Street, Mao Doc Hamlet, Phuong Mao Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Quảng cáo (Market research and public opinion polling)

Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 8 - 9 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp