Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Cổ Phúc- Huyện Trấn Yên- Yên Bái

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thị trấn Cổ Phúc- Huyện Trấn Yên- Yên Bái
Hiện tại có 125 Doanh nghiệp tại Thị trấn Cổ Phúc- Huyện Trấn Yên- Yên Bái được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Hoàng Hà Bibury
Mã số thuế:

5200935592

 Điện thoại:

02376612812

Địa chỉ: Tổ dân phố số 8, Thị Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái
Address: So 8 Civil Group, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna and steam baths, massage and similar health care services (except sport activities))

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 9 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thắng Yến Cổ Phúc
Mã số thuế:

5200934503

 Điện thoại:

02036029569

Địa chỉ: Tổ dân phố số 9, Thị Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái
Address: So 9 Civil Group, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail sale in non-specialized stores with food, beverages or tobacco predominating)

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 22 - 11 - 2022

Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân Và Ủy Ban Nhân Dân Huyện Trấn Yên
Mã số thuế:

5200934380

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Cổ Phúc , Huyện Trấn Yên , Yên Bái
Address: Civil Group 3, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành (State administration in specialized economic sectors)

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 15 - 11 - 2022

Văn Phòng Huyện Ủy Trấn Yến
Mã số thuế:

5200934373

Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, Thị trấn Cổ Phúc , Huyện Trấn Yên , Yên Bái
Address: So 6 Civil Group, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành (State administration in specialized economic sectors)

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 15 - 11 - 2022

Ban Tổ Chức Huyện Ủy Trấn Yên
Mã số thuế:

5200934366

Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, Thị trấn Cổ Phúc , Huyện Trấn Yên , Yên Bái
Address: So 3 Civil Group, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành (State administration in specialized economic sectors)

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 15 - 11 - 2022

Phòng Nội Vụ Huyện Trấn Yên
Mã số thuế:

5200934334

Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, Thị trấn Cổ Phúc , Huyện Trấn Yên , Yên Bái
Address: So 6 Civil Group, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành (State administration in specialized economic sectors)

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 15 - 11 - 2022

Cơ Quan Ủy Ban Kiểm Tra Huyện Trấn Yên
Mã số thuế:

5200934341

Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, Thị trấn Cổ Phúc , Huyện Trấn Yên , Yên Bái
Address: So 3 Civil Group, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành (State administration in specialized economic sectors)

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 15 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Vân Yên
Mã số thuế:

5200933482

 Điện thoại:

0981556117

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4, Thị Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái
Address: So 4 Civil Group, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Other retail sale of new goods in specialized stores)

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 18 - 10 - 2022

Công Ty Cổ Phần TM Đầu Tư Và XD Hoàng Phúc
Mã số thuế:

5200933179

Địa chỉ: Đường Nghĩa Phương, Thị Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái
Address: Nghia Phuong Street, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 23 - 9 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp