Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Nhung Yên Bái

Ngày thành lập (Founding date): 9 - 7 - 2024

Địa chỉ: Tổ Dân Phố số 4, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên BáiGoogle Map Bản đồ
Address: So 4 Civil Group, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất đồ gỗ xây dựng (Manufacture of builders' carpentry and joinery)

Mã số thuế:
Enterprise code:
5200943459
Điện thoại/ Fax:0913765488
Tên tiếng Anh:
English name:
Null
Tên v.tắt:
Enterprise short name:
Null
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Người đại diện:
Representative:
Nguỹenquốctuấn

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Nhung Yên Bái

Bản đồ vị trí Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Nhung Yên Bái

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính