Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Xây Lắp Tĩnh Năng

Ngày thành lập (Founding date): 18 - 3 - 2023

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt NamGoogle Map Bản đồ
Address: Civil Group 4, Hoang Dieu Ward, Thai Binh City, Tinh Thai Binh, Viet Nam

Ngành nghề chính (Main profession): Xây dựng nhà không để ở (Building houses not to stay)

Mã số thuế:
Enterprise code:
1001262779
Điện thoại/ Fax:0912695983
Tên tiếng Anh:
English name:
Tinh Nang Construction Company Limited
Tên v.tắt:
Enterprise short name:
Tinh Nang Co., LTD
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư
Người đại diện:
Representative:
Bùi Đức Năng
Địa chỉ N.Đ.diện: Tổ 4, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
Representative address: Civil Group 4, Hoang Dieu Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province

Bản đồ vị trí Công Ty TNHH Xây Lắp Tĩnh Năng

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính