Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Hợp Tác Xã Nuôi Trồng Thủy Sản Hường Thái

Ngày thành lập (Founding date): 21 - 11 - 2023

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Liên Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng NinhGoogle Map Bản đồ
Address: Hamlet 6, Lien Hoa Commune, Quang Yen Town, Quang Ninh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Chưa có thông tin (No information)

Mã số thuế:
Enterprise code:
5702147274
Điện thoại/ Fax:Đang cập nhật
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Người đại diện:
Representative:

Ngành Đ.ký kinh doanh của Hợp Tác Xã Nuôi Trồng Thủy Sản Hường Thái

Bản đồ vị trí Hợp Tác Xã Nuôi Trồng Thủy Sản Hường Thái

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính