Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nghi Đồng- Huyện Nghi Lộc- Nghệ An

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Nghi Đồng- Huyện Nghi Lộc- Nghệ An
Hiện tại có 14 Doanh nghiệp tại Xã Nghi Đồng- Huyện Nghi Lộc- Nghệ An được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH TM DV Thanh Anh
Mã số thuế:

2902184454

 Điện thoại:

0249741514

Địa chỉ: Nhà ông Đậu Sỹ Hoa, xóm 8, Xã Nghi Đồng, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Address: Nha Ong Dau Sy Hoa, Hamlet 8, Nghi Dong Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Xã Nghi Đồng, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

Ngày thành lập: 22 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Sunny Automotive Quang Học Việt Nam
Mã số thuế:

2902175530

Địa chỉ: Lô B-2-1 và B-2-2, Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An (giai đoạn 2), Xã Nghi Đồng, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: Lot B-2-1 And B-2-2, Wha Industrial Zone 1 Industrial Zone, Nghe An (Giai Doan 2), Nghi Dong Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Nghi Đồng, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

Ngày thành lập: 5 - 10 - 2023

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quân Nguyên
Mã số thuế:

2902106488

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nghi Đồng, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: Hamlet 5, Nghi Dong Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Manufacture of veneer sheets; manufacture of polywood, laminboard, particle board and other panels and board)

Xã Nghi Đồng, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

Ngày thành lập: 25 - 6 - 2021

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khanh Khôi Phát
Mã số thuế:

2902107795

Địa chỉ: Nhà ông: Bùi Khắc Hùng, xóm 2 , Xã Nghi Đồng, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: Nha Ong: Bui Khac Hung, Hamlet 2, Nghi Dong Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Activities of insurance agents and brokers)

Xã Nghi Đồng, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

Ngày thành lập: 13 - 7 - 2021

Công Ty TNHH Sunlop
Mã số thuế:

2902070802

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Nghi Đồng, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: Hamlet 2, Nghi Dong Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of motor vehicle part and accessories)

Xã Nghi Đồng, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

Ngày thành lập: 26 - 10 - 2020

Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại 727
Mã số thuế:

2900716488

 Điện thoại:

02383612207

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Viết Mạnh, xóm 1 - Xã Nghi Đồng - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An
Address: Nha Ong Nguyen Viet Manh, Hamlet 1, Nghi Dong Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Nghi Đồng, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

Ngày thành lập: 9 - 11 - 2005