Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Yên Thành- Nghệ An

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Yên Thành- Nghệ An
Hiện tại có 1,204 Doanh nghiệp tại Huyện Yên Thành- Nghệ An được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Giáo Dục Thương Mại Du Lịch Quốc Tế Âu Mỹ
Mã số thuế:

2902176975

 Điện thoại:

0973792678

Địa chỉ: Cầu vẹo 2, Quốc lộ 7A, xóm Mỹ Khánh, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Address: Cau Veo 2, 7a Highway, My Khanh Hamlet, Khanh Thanh Commune, Yen Thanh District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Activities of employment placement agencies)

Xã Khánh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Ngày thành lập: 21 - 10 - 2023

Công Ty TNHH MTV Thọ Thành Công
Mã số thuế:

2902173607

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Công Thọ, xóm Thị Tứ, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Address: Nha Ong Nguyen Cong Tho, Thi Tu Hamlet, Tan Thanh Commune, Huyen Yen Thanh, Tinh Nghe An, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other transportation support activities)

Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Ngày thành lập: 7 - 9 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp