Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Trực Thái- Huyện Trực Ninh- Nam Định

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Trực Thái- Huyện Trực Ninh- Nam Định
Hiện tại có 37 Doanh nghiệp tại Xã Trực Thái- Huyện Trực Ninh- Nam Định được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thiết Kế Và Thi Công Xây Dựng Hoàng Hà
Mã số thuế:

0601242596

 Điện thoại:

0975872832

Địa chỉ: Xóm Bắc Cường, Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định
Address: Bac Cuong Hamlet, Truc Thai Commune, Truc Ninh District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 4 - 1 - 2023

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Xây Dựng Tây Nam Hải
Mã số thuế:

0601234884

 Điện thoại:

0982027456

Địa chỉ: Xóm Bắc Cường, Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh, Nam Định
Address: Bac Cuong Hamlet, Truc Thai Commune, Truc Ninh District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 18 - 5 - 2022

Công Ty TNHH Đức Minh An
Mã số thuế:

0601144052

 Điện thoại:

0948587875

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định
Address: Hamlet 1, Truc Thai Commune, Truc Ninh District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 13 - 11 - 2017

Công Ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Tú Hoa
Mã số thuế:

0601140266

 Điện thoại:

0972018555

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định
Address: Hamlet 5, Truc Thai Commune, Truc Ninh District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic and telecommunications equipment and supplies)

Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 2 - 8 - 2017