Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Lê Thiên- Huyện An Dương- Hải Phòng

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Lê Thiên- Huyện An Dương- Hải Phòng
Hiện tại có 127 Doanh nghiệp tại Xã Lê Thiên- Huyện An Dương- Hải Phòng được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tiến Hải
Mã số thuế:

0202248807

 Điện thoại:

0934476509

Địa chỉ: Số nhà 68, Cụm 2, Thôn Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Address: No 68, Cluster 2, Du Nghia Hamlet, Le Thien Commune, An Duong District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail sale in non-specialized stores with food, beverages or tobacco predominating)

Xã Lê Thiên, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Dịch Vụ TC79
Mã số thuế:

0202248557

 Điện thoại:

0976307366

Địa chỉ: Thôn Dụ Nghĩa 3 (nhà ông Trần Văn Thiện), Xã Lê Thiện, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Address: DU Nghia 3 Hamlet (NHA ONG TRAN VAN Thien), Le Thien Commune, An Duong District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Activities auxiliary to finance n.e.c)

Xã Lê Thiên, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 5 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Dựng HDP
Mã số thuế:

0202221516

Địa chỉ: Nhà riêng ông Nguyễn Văn Tâm, Đội 1, Thôn Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Address: Nha Rieng Ong Nguyen Van Tam, Hamlet 1, Du Nghia Hamlet, Le Thien Commune, An Duong District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Lê Thiên, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 14 - 11 - 2023

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế - Xây Dựng Thương Mại Trường Thịnh
Mã số thuế:

0202221019

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Trường, số 27, thôn Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Address: Nha Ong Pham Van Truong, No 27, Du Nghia Hamlet, Le Thien Commune, An Duong District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Lê Thiên, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 9 - 11 - 2023

Công Ty TNHH Xây Dựng TM Vận Chuyển Anh Dũng
Mã số thuế:

0202212215

 Điện thoại:

0879737555

Địa chỉ: Thôn Dụ Nghĩa (Tại nhà bà Vũ Thị Hiền), Xã Lê Thiện, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Address: DU Nghia Hamlet (Tai NHA BA VU THI Hien), Le Thien Commune, An Duong District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà để ở (Build houses to stay)

Xã Lê Thiên, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 23 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Hinton Group
Mã số thuế:

0202209999

 Điện thoại:

02275061186

Địa chỉ: Thôn Phí Xá Nhà ông Bùi Văn Tuyến , Xã Lê Thiện, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Address: Phi Xa nha Ong Bui Van Tuyen Hamlet, Le Thien Commune, An Duong District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Xã Lê Thiên, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 5 - 8 - 2023

Công Ty Cổ Phần XNK Và Thương Mại Sao Mai
Mã số thuế:

0202206370

Địa chỉ: Thôn Phí Xá (tại nhà ông Phạm Văn Kiêm), Xã Lê Thiện, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Address: PHI XA Hamlet (Tai NHA ONG PHAM VAN Kiem), Le Thien Commune, An Duong District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Lê Thiên, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 5 - 7 - 2023

Công Ty TNHH Công Nghệ Ốc Vít Stronger Việt Nam
Mã số thuế:

0202199388

 Điện thoại:

0352271066

Địa chỉ: Nhà Xưởng Thuê Của Công Ty Tnhh Quang Minh Hải Phòng, Thôn D, Xã Lê Thiện, Huyện An Dương, Hải Phòng
Address: Nha Xuong Thue Cua Cong Ty TNHH Quang Minh Hai Phong, D Hamlet, Le Thien Commune, An Duong District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Machining; treatment and coating of metals)

Xã Lê Thiên, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 6 - 5 - 2023

Công Ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Hồ Nam
Mã số thuế:

0202201439

 Điện thoại:

0838637996

Địa chỉ: Số nhà 03, Thôn Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An Dương, Hải Phòng
Address: No 03, Kim Son Hamlet, Le Thien Commune, An Duong District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Xã Lê Thiên, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 24 - 5 - 2023

Công Ty TNHH XNK Và Logistics Lê Hoàng
Mã số thuế:

0202201823

 Điện thoại:

02399792866

Địa chỉ: Thôn Dụ Nghĩa (tại nhà bà Nguyễn Thị Xuyến), Xã Lê Thiện, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Address: DU Nghia Hamlet (Tai NHA BA Nguyen THI Xuyen), Le Thien Commune, An Duong District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food)

Xã Lê Thiên, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 25 - 5 - 2023

Công Ty TNHH Dịch Vụ Cơ Khí Và Xây Dựng Anh Đạt
Mã số thuế:

0202176983

 Điện thoại:

0979709036

Địa chỉ: Thôn Kim Sơn (nhà ông Nguyễn Văn Quân), Xã Lê Thiện, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Address: Kim SON Hamlet (NHA ONG Nguyen VAN Quan), Le Thien Commune, An Duong District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà để ở (Build houses to stay)

Xã Lê Thiên, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 17 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Điện Tử Bách Thịnh Việt Nam
Mã số thuế:

0202174633

 Điện thoại:

02975432576

Địa chỉ: Cụm dân cư số 3 (tại nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Anh), Thôn Dụ Ng, Xã Lê Thiện , Huyện An Dương , Hải Phòng
Address: DAN CU SO 3 Cluster (Tai NHA BA Nguyen THI NGOC Anh), Du NG Hamlet, Le Thien Commune, An Duong District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic and telecommunications equipment and supplies)

Xã Lê Thiên, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 26 - 9 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp